English
نما آهنگ ها
رباعیات خیام
اكنون كه ز خوشدلي بجز نام نماند
يك همدم پخته جز مي خام نماند
دست طرب از ساغر مي باز مگير
امروز كه در دست بجز جام نماند!

ايكاش كه جاي آرميدن بودي
يا اين ره دور را رسيدن بودي
كاش از پي صد هزار سال از دل خاك
چون سبزه اميد بردميدن بودي!
تک آهنگ ها

خیام خوانی

در موسیقی بوشهر از دیرباز در کنار اشعار بومی به ویژه دوبیتی‌های فایز و مفتون از اشعار شاعران ملی همچون مولانا، فردوسی، نظامی و خیام نیز استفاده می‌شده است. اما در این بین خیام‌خوانی یا خیامی فرمی ویژه، نادر و انتزاعی از موسیقی بوشهر است که توأماً مشتمل بر پریودهای سازی و آوازی بوده و ساز و آواز گاه به صورت مستقل و مبتنی بر مبادله و سئوال و جواب و گاه در بخش‌هایی در همرایی با هم، تبلور می‌یابند.‏
خبرنامه
كتاب شناسيتحلیل شخصیت خیام
پدیدآورنده: محمد تقی جعفری تبریزی
ناشر: تهران، کیهان - 1364
تعداد صفحه: 365
ادامه
خیام پژوهان

ادوارد فیتزجرالد