English
نما آهنگ ها
رباعیات خیام
اكنون كه ز خوشدلي بجز نام نماند
يك همدم پخته جز مي خام نماند
دست طرب از ساغر مي باز مگير
امروز كه در دست بجز جام نماند!

ايكاش كه جاي آرميدن بودي
يا اين ره دور را رسيدن بودي
كاش از پي صد هزار سال از دل خاك
چون سبزه اميد بردميدن بودي!
تک آهنگ ها

حکیم عمر خیام نیشابوری | دومین جلسه خیام شناسی

دومین جلسه خیام شناسی 29 دی ماه 1390
 
شامل:
سخنرانی استاد ادبیات دانشگاه اصفهان آقای مرتضی رشیدی در مورد فلسفه خیام
بداهه‌نوازی سه‌تار در آواز دشتی و خوانش رباعیات 
اجرای سنتور نوازی بداهه در دستگاه شور
جلسه پرسش و پاسخ

تک نوازی سه تار: مسعود طلوع ناصری
خوانش رباعیات: مربم موسوی
بداهه نوازی سنتور: بابک دیهیم نیا

خلاصه  مقدمه سخنرانی:
در برابر هجوم داده‌هایی که هر دم اندیشه و رفتار جوامع را شکل و جهت می‌بخشند و در زمانه‌ای که زندگی با سرعتی باورنکردنی از برابر چشمان آدمیان می‌گذرد و آنان را تنها به ناظرانی بهت‌زده تبدیل می‌کند و در دوره‌ای که بحران هویت، چالش اصلی جوامع و فرهنگ‌هاست، تلاش ما  گام کوچکی است در بازشناسی هویت ایرانی و بازگشت به سرچشمه‌ها با نگاهی به آینده.

هدف ما ( گروه فرهنگی سونره ) پاسداشت تفکر مبتنی بر خرد و روح شادی‌ طلب و زندگی بخشی است که در فرهنگ ایرانی موج میزند.

از خیام آغاز کردیم که یکی از بزرگترین خردورزان ایران است و پیام اصلی‌اش، دوری از تعصب و نادانی و استفاده از فرصت کوتاه زندگی و پاسداشت خردورزی است.

از خیام می‌گوییم، ریاضیدانی که نظریات علمی اش 700 سال از لباچفسکی و انیشتین پیشروتر بود و آن مایه هوش و نبوغ داشت که چارچوب رباعی را برای بیان اندیشه‌هایش برگزید و بسیار پیشتر از دیگران دریافت، زمانه‌ای خواهد رسید، روزگاری که گزیده گویی، تاثیر عمیق‌تری خواهد داشت.
 
خبرنامه
كتاب شناسيتحلیل شخصیت خیام
پدیدآورنده: محمد تقی جعفری تبریزی
ناشر: تهران، کیهان - 1364
تعداد صفحه: 365
ادامه
خیام پژوهان

ادوارد فیتزجرالد