English
نما آهنگ ها
رباعیات خیام
اكنون كه ز خوشدلي بجز نام نماند
يك همدم پخته جز مي خام نماند
دست طرب از ساغر مي باز مگير
امروز كه در دست بجز جام نماند!

ايكاش كه جاي آرميدن بودي
يا اين ره دور را رسيدن بودي
كاش از پي صد هزار سال از دل خاك
چون سبزه اميد بردميدن بودي!
تک آهنگ ها

حکیم عمر خیام نیشابوری | اولین جلسه خیام شناسی

نخستین جلسه خیام شناسی 24 آذر ماه 1390
 
شامل:
سخنرانی مدرس دانشگاه اصفهان خانم مریم موسوی در مورد زندگی خیام
بداهه‌نوازی سه تار در آواز اصفهان و خوانش رباعیات 
اجرای بداهه‌خوانی در دستگاه ماهور بر مبنای رباعیات خیام


بداهه‌نوازی سه‌تار: مسعود طلوع ناصری
بداهه‌خوانی:  محمد توکلی


در ابتدای جلسه، برنامه‌ها و اهداف گروه فرهنگی سونره به حاضرین معرفی شد.

در ادامه خانم مریم موسوی مدرس ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان به بررسی زندگینامه و اندیشه‌ها و افکار این دانشمند یگانه پرداخت.

پایان بخش برنامه، بداهه‌نوازی و بداهه‌خوانی در دستگاه ماهور بر مبنای رباعیات خیام بود که با استقبال گرم مخاطبان روبرو گردید.

خبرنامه
كتاب شناسيتحلیل شخصیت خیام
پدیدآورنده: محمد تقی جعفری تبریزی
ناشر: تهران، کیهان - 1364
تعداد صفحه: 365
ادامه
خیام پژوهان

ادوارد فیتزجرالد