English
نما آهنگ ها
رباعیات خیام
اكنون كه ز خوشدلي بجز نام نماند
يك همدم پخته جز مي خام نماند
دست طرب از ساغر مي باز مگير
امروز كه در دست بجز جام نماند!

ايكاش كه جاي آرميدن بودي
يا اين ره دور را رسيدن بودي
كاش از پي صد هزار سال از دل خاك
چون سبزه اميد بردميدن بودي!
تک آهنگ ها

شب‌های بخارا | شب خیام و فیتزجرالد

سیصد و چهل و سومین شب از شبهایِ بخارا با عنوان "شب خیام و فیتز جرالد" بعدازظهر سه‌شنبه هشتم خردادماه با حضور علی دهباشی و مسعود آلگونه در اصفهان برگزار شد.

شب خیام و فیتزجرالد

مسعود آلگونه عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان سخنرانی خود را با عنوان "فلسفه وجودی و دورِ منطقی" آغاز می‌کند و برای تبیینِ ساده‌ترِ خوانش خود از خیام حکایت کوتاهی از "کلیله و دمنه" روایت می‌کند: روزی ساربانی در فصلِ بهار مستیِ شترها متوجه شتری می‌شود که او را دنبال می‌کند. مرد فرار می‌کند و به چاهِ قناتی پناه می‌برد، اما در لحظه پریدن در چاه متوجه افعی خطرناکی در چاه می‌شود. حال او بر ریشه‌های روییده بر دیواره‌های قنات چنگ می‌اندازد و بین زمین ‌و آسمان معلق است. در همین لحظه متوجه ماده‌ای لزج می‌شود که شیرین است. آری، این ماده عسل است. کمی بعد او صدایی خش خشی می‌شنود. اینبار موشِ سیاه و سپیدی‌است که ریشه‌هایِ مامنِ مرد را می‌جود. 
 
آلگونه، بیانِ سمبولیستی این حکایت را اینطور تفسیر می‌کند: شتر و فصل بهار مستی‌اش نمادِ تولد است، افعی در قعر چاه نیز، تداعی‌گر مرگ است. در نتیجه ریشه‌ها و طعم شیرین زندگی است و هم‌چنین، موش سیاه و سپید شب و روزی است که گذرشان زندگی را به سوی افعیِ مرگ می‌رانند. حال من منظور من از فلسفه وجودی، همان مرد جوانِ معلق در میانِ ریشه‌ها است. 
 
"آلگونه" در بخش انتهایی صحبتش با نقدی بر شیوه جمع‌آوری و گزینش رباعیات خیام، دورِ منطقی را تشریح کرد: جمع‌آوری رباعیات خیام همواره بر اساس چند رباعی بوده که آن چند رباعی بیانگرِ فلسفه و تفکر خیام خوانده شد، در نتیجه مابقی رباعیات با توجه به گزینش چند رباعی اول و نگاه‌های خاص هر جمع‌آور حذف شده است.

سخنرانی با صحبت‌های علی دهباشی از مجله بخارا و قرائت وی از آراء و عقاید عبدالحسین زرین كوب و داریوش شایگان ادامه یافت.

در ادامه هم فیلم "حقیقت گم‌شده" ساخته "محمدعلی فارسی" به نمایش درآمد.


"حقیقت گم‌شده" با شروعی جذاب، به وجود یک جلدِ صحافی شده و نفیس از اشعار خیام در کشتی تایتانیک اشاره می‌کند. کتابی ارزشمند و باشکوه که سرنوشتی همچون تایتانیک پیدا می‌کند.
 
ادامه این فیلم بیانی مستند، با تصاویرِ آرشیوی از زندگی "ادوارد فیتزجرالد" است. زندگی پر چالش، عصیانی و سراسر سوالِ او، بی‌شباهت به افکار خیام نیست. گو او خود خیامی است، که با ترجمه‌های آزاد و اقتباسی‌اش از خیام خدمتی بی‌نظیر به فرهنگ ایران زمین و البته فرهنگ بشریت کرده است و نشانِ آن را باید در ۵۰ مرکز خیام‌شناسی و خیام‌پژوهی تنها در آمریکا جستجو کرد. 
 

 

خبرنامه
كتاب شناسيتحلیل شخصیت خیام
پدیدآورنده: محمد تقی جعفری تبریزی
ناشر: تهران، کیهان - 1364
تعداد صفحه: 365
ادامه
خیام پژوهان

ادوارد فیتزجرالد