English
نما آهنگ ها
رباعیات خیام
اكنون كه ز خوشدلي بجز نام نماند
يك همدم پخته جز مي خام نماند
دست طرب از ساغر مي باز مگير
امروز كه در دست بجز جام نماند!

ايكاش كه جاي آرميدن بودي
يا اين ره دور را رسيدن بودي
كاش از پي صد هزار سال از دل خاك
چون سبزه اميد بردميدن بودي!
تک آهنگ ها

حکیم عمر خیام نیشابوری | رباعیات خیام در جهان

گفتار فلسفی این بزرگ مرد ایرانی در جهان امروز به تمام زبانهای دنیا ترجمه شده است و  در بسیاری از دانشگاه های معتبر جهان کتب وی تدریس می شود . به راستی جهان به این پیر خردمند ایرانی میبالد.

پرفسور آرتور کریستن سن از میان 1213 رباعی موجود در کتابخانه های جهانی همچون بریتانیا - ملی پاریس - برلن - لنین گراد ، اکسفورد و کلکته و نسخه های خطی مونس الاحرار که منسوب به خیام فیلسوف است تنها 121 رباعی را متعلق به خیام میداند.

مرحوم صادق هدایت نیز در سال 1313 دست به تحقیقات وسیعی درباره خیام زد . وی رباعیات اصلی را با مدارک جمع آوری نمود و چاپ کرد.

مرحوم فروغی نیز در سال 1320 کارهای تحقیقات مفصلی برای انتخاب رباعیات حقیقی خیام انجام داد و به چاپ رساند.

تا سال 1960 نیز بیش از 3000 کتاب و رساله درباره خیام نوشته شده است.


آقای مینویی مقالات به چاپ رسیده شده درباره خیام را تا سال 1929 بیش از 1500 مقاله میداند که فقط در آمریکا ی شمالی و اروپا چاپ شده است.

منظومه فیتز جرالد ( 1875 ) که توسط این ادیب انگلیسی جمع آوری شد را میتوان نخستین اثر جهانی از خیام دانست که منجر به عالم گیر شدن رباعیات خیام گردید.

استاد سعید نفیسی پس از تحقیقات وسیعی درباره خیام گفت:

رباعیات خیام تا سال 1925 سي و دو بار  به انگليسي - شانزده بار فرانسوي  - يازده بار اردو  - دوازده بار آلماني  - چهار بار روسي  - چهار بار ترکي  - پنج بار ايتاليايي - هشت بار عربي  و چند بار به ارمني و سوئدي و دانمارکي ترجمه شد و تا امروز ثابت شده است که رباعياتش به تمام زبانهاي زنده دنيا ترجمه شده است . رباعیات جهانی خیام نام و فرهنگ ایران را برای ابدیت زنده نگه داشته است.
خبرنامه
كتاب شناسيتحلیل شخصیت خیام
پدیدآورنده: محمد تقی جعفری تبریزی
ناشر: تهران، کیهان - 1364
تعداد صفحه: 365
ادامه
خیام پژوهان

ادوارد فیتزجرالد