English
نما آهنگ ها
رباعیات خیام
اكنون كه ز خوشدلي بجز نام نماند
يك همدم پخته جز مي خام نماند
دست طرب از ساغر مي باز مگير
امروز كه در دست بجز جام نماند!

ايكاش كه جاي آرميدن بودي
يا اين ره دور را رسيدن بودي
كاش از پي صد هزار سال از دل خاك
چون سبزه اميد بردميدن بودي!
تک آهنگ ها

شب‌های بخارا | شب داریوش شایگان و معماری اصفهان

شب داریوش شایگان و معماری اصفهان با سخنرانی مهندس محمدرضا حائری، علی دهباشی و نمایش فیلم مستند جمعه هشت تیر به میزبانی گروه هنری سونره برگزار شد.

داریوش شایگان

محمدرضا حائری معمار، شهرساز و فارغ التحصیل دانشگاه ملی ایران است. در حال حاضر به عنوان مسئول كارگاه معماری معاصر ایران (مما) و سردبیر مجله اندیشه ایرانشهر مشغول به كار است. پروژه‌های معماری حائری فراتر از ساختمان‌سازی است.

معیارهای ساختن برای او توجه به سلامت سرزمین و پویایی زندگی مردمان ساكن در شش حوضه آبریز كشور هستند. پروژه‌های معماری در دست اجرای حائری را بی‌توجهی به خشكسالی طولانی مدت، افزایش هزینه‌های انرژی و نادیده‌انگاری دانشِ بومی مناطق مختلف ایران تعریف می‌كنند.

در پنج سال گذشته نتیجه فعالیت‌های او و همكارانش به ثبت قنات های كاشان بعنوان میراث جهانی كشاورزی در سازمان خوار و بار جهانی FAO در سال 2014 و كسب جایزه برای معاصرسازی بادگیرهای قشم در مسابقه بین المللی What Design Can Do در سال 2017 است.

در دو دهه گذشته كوشش‌های حرفه ای حائری بر برقراری ارتباط سالم و سازنده بین سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و توسعه اقتصادی متمركز است. به‌عنوان نمونه می‌توان به پروژه‌های تدوین راهكار برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی و غیرفنی در سه استان ساحل شمالی كشور اشاره كرد.

یكی از طولانی‌ترین پروژه‌های در حال اجرای وی، مربوط به شناخت معماری ایران است. شناختی كه می‌كوشد آینده را برای معماری بودن، ایرانی‌بودن و معاصربودن بناها و فضاهای در حالِ شكل‌گیری به شیوه‌ای آگاهانه ترسیم كند. این پروژه از سال 1352 با تمركز بر خانه‌های تاریخی كاشان شروع شد.

گفتنی است نخستین شب از شب‌های بخارا در اصفهان هشت خردادماه با عنوان شبِ خیام و فیتزجرالد با سخنرانی مسعود آلگونه از دانشگاه اصفهان با عنوان " فلسفه وجودی و دور منطقی" آغاز و با سخنرانی علی دهباشی از مجله بخارا و قرائت وی از آراء و عقاید عبدالحسین زرین كوب و داریوش شایگان ادامه یافت.

شب خیام در پایان با اثری در قالبِ كارتِ یادبود 
از «واژه-نقاشی»های مهندس افروز هوشنگ که جلوه‎ای از خطوطِ درهم آمیخته، متصل و درهم پیچیده‌ای بودند که گویی آماده هجوم به سویِ مرزی ناشناخته و گرانیگاهی میان گذشته، آینده، هستی، نیستی و مغاکی بی‌پایان‌اند به کارِ خود پایان داد و پیامِ زیر را با خود به همراه داشت:

 
"خیام ارابه بر شهاب بسته، از شب گذشته و در صحرایِ سحر خیمه‌ برپا کرده است."
 
 

خبرنامه
كتاب شناسيتحلیل شخصیت خیام
پدیدآورنده: محمد تقی جعفری تبریزی
ناشر: تهران، کیهان - 1364
تعداد صفحه: 365
ادامه
خیام پژوهان

ادوارد فیتزجرالد