English
نما آهنگ ها
رباعیات خیام
اكنون كه ز خوشدلي بجز نام نماند
يك همدم پخته جز مي خام نماند
دست طرب از ساغر مي باز مگير
امروز كه در دست بجز جام نماند!

ايكاش كه جاي آرميدن بودي
يا اين ره دور را رسيدن بودي
كاش از پي صد هزار سال از دل خاك
چون سبزه اميد بردميدن بودي!
تک آهنگ ها

حکیم عمر خیام نیشابوری | درباره ما

"گروه فرهنگی سونره" یک نهاد کاملا مردمی است که به هیچ حزب، گروه و یا سازمان دولتی وابسته نیست.

ایده اولیه برای شروع همکاری، جستجوی راهی برای تلفیق هنرهای گوناگون، همچون خوشنویسی و نقاشی با موسیقی بود و برای تمرکز بخشیدن به این ایده، رباعیات خیام در محور کار قرار گرفت.

در این مسیر لازم بود که شناخت خود را از خیام کاملتر کنیم و برای رسیدن به این شناخت، خواندن کتاب ارزشمند
"می و مینا" نوشته پژوهشگر ارجمند جناب آقای علی دهباشی را آغاز کردیم و در این پژوهش دریافتیم که تا چه حد چهره خیام در هاله ای از ابهام پوشیده شده است ... همچون سایه ای از خیال ... و اینچنین نام گروه شکل گرفت.

مبنای کار را بر خردورزی خیام نهاده ایم و در تلاشیم که چون او در لحظه زندگی کنیم و از فرصت کوتاهی که در اختیار داریم نهایت بهره را برای شادی و زندگی مبتنی بر خردورزی برده و این پیام را به گوش جهانیان برسانیم:

ترکیب طبایع چو به کام تو دمی است
رو شادبزی اگر چه بر تو ستمی است
با اهل خرد باش که اصل تن تو
گردی و نسیمی و غباری و دمی است


خبرنامه
كتاب شناسيتحلیل شخصیت خیام
پدیدآورنده: محمد تقی جعفری تبریزی
ناشر: تهران، کیهان - 1364
تعداد صفحه: 365
ادامه
خیام پژوهان

ادوارد فیتزجرالد