English
نما آهنگ ها
رباعیات خیام
اكنون كه ز خوشدلي بجز نام نماند
يك همدم پخته جز مي خام نماند
دست طرب از ساغر مي باز مگير
امروز كه در دست بجز جام نماند!

ايكاش كه جاي آرميدن بودي
يا اين ره دور را رسيدن بودي
كاش از پي صد هزار سال از دل خاك
چون سبزه اميد بردميدن بودي!
تک آهنگ ها

زاینده رود رازش را به شاعر کروات سپرد

این رود عاشق اصفهان است
 
زاینده‌رود در همه دوران الهام‌بخشِ شاعران، نویسندگان، آوازخوانان و داستان سرایان بوده است. از سرچشمه تا باتلاق گاوخونی روایت‌ها و قصه‌ها در سینه داشته آنجا که آصف و سلیمانِ نبی اصفهان را برگزیدند  تا جایی که به افسانه آناهیتا، الهه آب گرده خورده و حتی امروز که در داستان معاصران جاری شده است. شاعران دیروز در مدحش می‌سرودند اما شاعران امروز در سوگش می‌سرایند. مثل صائب تبریزی که می‌گوید:

«چشمه حیوان ندارد آب و تاب زنده رود/ خضر و آب زندگانی، ما و آب زنده رود/ نیست آب زندگی را حسن آب زنده رود/ صد پری در شیشه دارد هر حباب زنده رود»

یا مرتضی نوری، شاعر معاصر که می‌گوید:

«ای خلق اصفهان و محبان زنده رود/ زاری کنید در غم فقدان زنده رود/ از زنده رود شد به شهره اصفهان/ بی‌زنده رود نیست دگر نیمی از جهان»

گویی زاینده‌رود معشوق اصفهان است و معشوق تمام شاعران؛ معشوق نیمه جان، آرمیده بر دل این شهر که هنوز مهرش بر دل بیقراران است. رود خاموش هنوز هم با همه سخن می‌گوید حتی با انس کیشویچ، نامزد نوبل ادبیات و شاعرِ صلح، طبیعت و عاشقانه‌ها. انس کیشویچ که خود تمـــــام زندگی‌اش در کنــــــار رودخانه‌های کرواسی سپری شده هم چندی پیش که به اصفهان سفر کرد، بی‌تاب و بی‌قرارِ این رود خشک شد و همراه با بستر رود  تا برج‌های کبوتر به تفرج رفت. شب هنگام به یاد زنده رود بی‌خواب گشت و رود با او به سخن آمد و اسرارآمیز‌ترین قصه‌اش را به دل این شاعر کروات سپرد. روایتی از زنده رود که در شعر این شاعر جهانی در دنیا مخابره خواهد شد. حالا کیشویچ از شبه جزیره بالکان شعر« شراب خیام» را که برای زاینده‌رود سروده به گوش ما در اصفهان سپرده است؛ شعری که می‌گوید:

تا همین دیروز
رود روان بود.
مادر منیژه
تا همین دیشب
آنجا ایستاده بود
و برای ماهی‌ها نان می‌ریخت
تا همین امروز صبح، اینجا، روی پل
کودکان ایستاده بودند
و چهره خود را در آب می‌نگریستند
آنگونه که تو اکنون
رود خود، زاینده رود را،
تنها در خواب می‌توانی بنگری.
از اینرو، تا هنوز روز است
به خانه بازگرد و درآمیز آن شرابِ خیام را مگذار که روی خُم را لایه‌ها بپوشاند.» 
 

انس کیشویچ شیرازی/ اصفهان، 28 دسامبر 2018
ترجمه: ابتهاج نوایی


منبع: اصفهان زیبا
http://www.isfahanziba.ir/node/89231

خبرنامه
كتاب شناسيتحلیل شخصیت خیام
پدیدآورنده: محمد تقی جعفری تبریزی
ناشر: تهران، کیهان - 1364
تعداد صفحه: 365
ادامه
خیام پژوهان

ادوارد فیتزجرالد