English
نما آهنگ ها
رباعیات خیام
اكنون كه ز خوشدلي بجز نام نماند
يك همدم پخته جز مي خام نماند
دست طرب از ساغر مي باز مگير
امروز كه در دست بجز جام نماند!

ايكاش كه جاي آرميدن بودي
يا اين ره دور را رسيدن بودي
كاش از پي صد هزار سال از دل خاك
چون سبزه اميد بردميدن بودي!
تک آهنگ ها

خیام از طراحی مد تا رستوران های متعدد در جهان

خیام سال هاست که در روسیه شناخته شده و رباعیات او در زندگی روزمره مردم حضور دارد. تا آنجا که در سال 1996 طراح مد، تاتیانا شِوِرگینا بر اساس اشعار خیام طراحی های نویی از لباس را به بازار عرضه کرد تا به امروز که در همین ماه گذشته یک گفتگوی رسانه ای در خصوص رژیم غذایی با مصرعی از خیام آغاز شده و از او به عنوان کسی که برای نخستین بار از دانش تقویم و نجوم در جهت تألیف کتابی در خصوص تغذیه بهره جسته نام برده شده است.

اینکه رابطه خیام و خورد و خوراک تا این اندازه در روسیه مورد موشکافی قرار گرفته، می تواند تا حدودی ما را برای یافتن پاسخی به اینکه چرا رستوران های متعددی در نقاط مختلف جهان با نام خیام ایجاد شده است، کمک کند. رستوران هایی که فراتر از یک غذاخوری صرف هستند و بیشتر به پاتوق های نویسندگان و روشنفکران می مانند.

در آخرین نمونه از این دست، یان بانکس، نویسنده مطرح رمان های علمی، در مصاحبه اش با روزنامه وال استریت ژورنال، پاتوق خود را رستوران هندی عمر خیام در ادینبورو ذکر کرده است، که هندی بودن آن نیز جالب توجه است!

هندی ها همچنین نخستین برند صادراتی شراب های خود را با نام عمر خیام از 25 سال پیش راهی بازارهای جهانی کرده اند و با نام آشنای این شاعر ایرانی برای خود بازاری گشوده اند.

 
خبرنامه
كتاب شناسيتحلیل شخصیت خیام
پدیدآورنده: محمد تقی جعفری تبریزی
ناشر: تهران، کیهان - 1364
تعداد صفحه: 365
ادامه
خیام پژوهان

ادوارد فیتزجرالد