English
نما آهنگ ها
رباعیات خیام
اكنون كه ز خوشدلي بجز نام نماند
يك همدم پخته جز مي خام نماند
دست طرب از ساغر مي باز مگير
امروز كه در دست بجز جام نماند!

ايكاش كه جاي آرميدن بودي
يا اين ره دور را رسيدن بودي
كاش از پي صد هزار سال از دل خاك
چون سبزه اميد بردميدن بودي!
تک آهنگ ها

خیام، خیمه دوزِ خیمه های حیرت و حکمت

نویسنده: حجت حسن ناظر
به: هاشم قوامی که تفکر خیام را عاشقانه می کاود و می نگارد.

جرج سارتن، استاد تاریخ علم دانشگاه هاروارد آمریکا از مورخان نامدار قرن بیستم در کتاب تاریخ علم می نویسد: به پاس خدمات علمی و پژوهشی حکیم عمر خیام نیشابوری، نیمه ی دوم قرن یازدهم میلادی را به نام عصر خیام نام گذاری نموده اند.

خیام کهنه اَبَر رندِ آفاقِ تحیّر و تدبیر، هم او که سراینده حیرت بارترین رباعیات آزاداندیشانه و بی باکانه است، او که نقشی ستایش برانگیز و تعیین کننده و تأثیرگذار در جهان ریاضیات دارد، اویی که سیر اختران نمودی و پایه گذاری تقویم جلالی آغازیدی، رازپیمای ژرف کاو، کهکشان جوی جاویدان یاد، برجسته انسانی معترض، متهوّر، آزادفکر، بی بند، خردمند، کهن ابر روح کرانه های حکمت و حیرت، خیام ادراک کننده شایسته کهنه رباط فانی، شمع اصحابِ جمعِ کمال، کاونده و نقّاد گنبد دیرینه اساس، طرّاح غوامض فلسفه، پژوهنده ای که کتاب جبر و مقابله اش تا قرنی پیش در فرنگ تدریس می شد، بی تعلّقی که نه مادّه پرست نه خُم پرست که حق پرست بود، حق کاوِ حق پژوه، نه اهل سیاست، نه اهل ریاست که مردِ کیاست، مسئله پردازی که از رازهای علم پرده برانداخت. استاد جلال الدین همایی او را موحّد و دیندار و عالمی پرهیزکارو بیزار از بازار مکار می داند. عقل ستایی که چراگاه ِ دنیای فریبنده را جای آرمیدن ندید، با آن همه پایگاه دانش سالاری هماره افسوسِ از بی فایده فرسودن آدمی در این وحشت سرای او را به فغان و بی قراری می کشاند. او هرگز این بزمگهِ وامانده را تکیه گاه خود ندید:


در خیمه تن که سایبانی ست تو را
هان! تکیه مکن که چارمیخش سست است


جستجوگر جهان پیمایِ جام جم، تصویرگر گورِ عبرت افزای بهرام گور، صخره ای فرازمند و فرهمند در دل دریای دانایی و بخردی، او غامض ترین موضوعات هستی کاوانه و فلسفی را با بیانی روان، در کمال اختصار و فشرده بیان داشته که نه قصد هنرنمایی داشته بلکه رهایی از دردی تلخ، جان فرسای و خرد سوز.

خیام، عابرِ ناظرحکمت آموخته بازار کوزه گران عبرت ریز وراقان اندیشه ورزِ نیشابور است.


جهانی ستایند خیام را
که اندیشه ها بی کم وکاست گفت

پسندید هرچیز را در جهان
نترسید از هیچ کس، راست گفت

دل عالَمی را به شعری ببرد
چرا؟ چون دلش هرچه میخواست گفت
خبرنامه
كتاب شناسيتحلیل شخصیت خیام
پدیدآورنده: محمد تقی جعفری تبریزی
ناشر: تهران، کیهان - 1364
تعداد صفحه: 365
ادامه
خیام پژوهان

ادوارد فیتزجرالد