English
نما آهنگ ها
رباعیات خیام
اكنون كه ز خوشدلي بجز نام نماند
يك همدم پخته جز مي خام نماند
دست طرب از ساغر مي باز مگير
امروز كه در دست بجز جام نماند!

ايكاش كه جاي آرميدن بودي
يا اين ره دور را رسيدن بودي
كاش از پي صد هزار سال از دل خاك
چون سبزه اميد بردميدن بودي!
تک آهنگ ها

خیام؛ شاعر آزادی

Omar Khayyam, cantore delle libertà یا "خیام؛ شاعر آزادی" عنوان مطلبی است که 12 اکتبر 2012 (21 مهرماه) نشریه ایتالیایی زبانِ "موندو رارو" در ویرایش الکترونیک خود قرار داده است. این مطلب را پائولو پاتوسو، ایتالیایی تبار ساکن مراکش نوشته که در حوزه گردشگری فعالیت می کند. نوشته پاتوسو در واقع گردشی است در زندگی خیام که نویسنده زمانی بیشتر مجذوب آن می شود، که در یک نمایشگاه گل و گیاه به گل رز صورتی رنگی بر می خورد که از ایران آمده بود و شعری را تداعی می کرد که خیام از توصیف آرامگاه خود سروده بود.
خبرنامه
كتاب شناسيتحلیل شخصیت خیام
پدیدآورنده: محمد تقی جعفری تبریزی
ناشر: تهران، کیهان - 1364
تعداد صفحه: 365
ادامه
خیام پژوهان

ادوارد فیتزجرالد