English
نما آهنگ ها
رباعیات خیام
اكنون كه ز خوشدلي بجز نام نماند
يك همدم پخته جز مي خام نماند
دست طرب از ساغر مي باز مگير
امروز كه در دست بجز جام نماند!

ايكاش كه جاي آرميدن بودي
يا اين ره دور را رسيدن بودي
كاش از پي صد هزار سال از دل خاك
چون سبزه اميد بردميدن بودي!
تک آهنگ ها

حکایت ها و افسانه ها

خیام و ناصر خسرو
از افسانه های طربخانه آشنایی خیام است با ناصر خسرو. طبق این قصه، ناصر خسرو برای خیام روشنایی نامه را می فرستد و خیام چند رباعی. در اینجا به یاد داستان «سه یار دبستانی» می افتیم که خیام را با حسن صباح و نظام الملک همدرس کرده اند.
خیام و خواجه کاشانی
از گزارشی که خاقانی شروانی در مکتوبات خود نقل کرده است خیام وجوه دریافتی خود از خزانه ی دولت سلجوقی را که سالیانه ده تا دوازده هزار دینار بوده است به لحاظ موقعیت علمی حق طلق و مسلم خود می دانسته...
سه یار دبستانی
بنا به روایتی خیام، حسن صباح و خواجه نظام‌الملک به سه یار دبستانی معروف بوده‌اند که در بزرگی هر یک به راهی رفتند. حسن رهبری فرقهٔ اسماعیلیه را به عهده گرفت، خواجه نظام‌الملک سیاست‌مداری بزرگ شد و خیام شاعر و متفکری گوشه‌گیر که در آثارش اندیشه‌های بدیع و دلهره و اضطرابی از فلسفه هستی و جهان وجود دارد.
ای رفته و باز آمده بل هم گشته
در افسانه‌ای چنین آمده که روزی خیام با شاگردان از نزدیکی مدرسه‌ای می‌گذشتند. عده‌ای، مشغول ترمیم آن مدرسه بودند و چارپایانی، مدام بارهایی (شامل سنگ و خشت و غیره) را به داخل مدرسه می‌بردند و بیرون می‌آمدند.
خیام و انابه
افسانه‌هایی چند پیرامون خیام وجود دارد. یکی از این افسانه‌ها از این قرار است که خیام می‌خواست باده بنوشد ولی بادی وزید و کوزه می اش را شکست. پس خیام چنین سرود...
خیام و گراز
در حکایتی از طربخانه که مورد تمسخر محیط طباطبایی قرار گرفته، خیام را متمایل به شکار می یابیم. گرازی سگِ شکاری خیام را می خورد و خیام این رباعی را می سراید...
خیام در اواخر عمر
طبق حکایتی از طربخانه، خیام در اواخر عمر چهل روز یا دوازده روز در سر قبر صاحب الصحیح در بخارا یا در مشهد رضوی معتکف بوده و متصل این رباعی را می خوانده است...
خبرنامه
كتاب شناسيتحلیل شخصیت خیام
پدیدآورنده: محمد تقی جعفری تبریزی
ناشر: تهران، کیهان - 1364
تعداد صفحه: 365
ادامه
خیام پژوهان

ادوارد فیتزجرالد