English
نما آهنگ ها
رباعیات خیام
اكنون كه ز خوشدلي بجز نام نماند
يك همدم پخته جز مي خام نماند
دست طرب از ساغر مي باز مگير
امروز كه در دست بجز جام نماند!

ايكاش كه جاي آرميدن بودي
يا اين ره دور را رسيدن بودي
كاش از پي صد هزار سال از دل خاك
چون سبزه اميد بردميدن بودي!
تک آهنگ ها

حکیم عمر خیام نیشابوری | مقالات ادبی

پرسش‌هاي حيرت‌آلود خيام چگونه پديد آمد؟
روزگار حکيم عمر خيام با رويدادهاي رنگارنگ و پيشامدهاي گوناگون روبه‌رو بوده است و اين نوشته بر آن است تا با واكاوي و بازبيني رويدادها و پيشامدهاي زمانه‌ي خيام، رنگ‌پذيري او را از آن شرايط بشناسد و باز نمايد. نگاه اين نوشته بيشتر به سوي خيام شاعر است؛ سراينده‌ي انديشه‌ورز و پرمايه‌اي كه با همين سروده‌هاي اندك خود، اين همه شور و شر در انداخته و اين همه نام و آوازه برآورده است.
بازتاب انديشه خيام در آثار سعدي
انديشه‌ی شك و بدبيني، غنيمت شمردن فرصت و عشرت‌جويي، تذكر مرگ و تاسف بر ناپايداري زندگاني و بي‌اعتباري روزگار از اصول معاني‌اي است كه خیام نیشابور در رباعيات خود، به شيوه‌هاي گوناگون، پرورده است.
رودکي و عمر خيام
بررسي و مطالعه نظام مند ويژگيهاي فکري نويسنده، شاعر و هنرمند، از جمله راههاي دقيق و علمي است که ما را به دنياي آنها نزديک مي کند. نوشتار حاضر، عهده دار بررسي و تحليل مقايسه اي ابعاد فکري آدم الشعراي شعر پارسي، ابوعبدالله رودکي، با عمر بن ابراهيم خيامي نيشابوري، معروف به حکيم عمر خيام در رباعيهاي منسوب بدوست.
خيّام پژوهی با تکيه بر جهان معاصر عرب
در اين گفتار فزون بر شرح مختصري درباره خيام، زندگي، آثار و جايگاه علمي و ادبي او، از مسائلي چون جايگاه خيام در مغرب زمين، نقش اروپائيان؛ بويژه فيتز جرالد در بلند آوازه نمودن خيام و رباعيات او، سخن به ميان مي آيد. همچنين از تأثيرپذيري خيام از شعر و ادب عربي و اثر گذاري رباعيات و انديشه او بر شعر و ادب معاصر عرب، ميزان و گستره شيوع رباعيات خيام در جهان عرب، جايگاه خيام در ادب معاصر عرب، ترجمه ها و شروح رباعيات خيام در زبان عربي نيز بحث مي گردد و در پايان يافته هاي پژوهش در يک جمع بندي مختصر ارائه مي گردد.
فلسفه ی لذت و مرگ در نزد خيام
در آن ايام که خيام ميزيست (قرن پنجم هجري) خلافت بغداد ديگر موفق شده بود ولو به طور موقت بر واکنش همه جانبه ي فکري و سياسي و اجتماعي ايرانيان در قبال تسلط وي نخست به کمک ترکان غزنوي و سپس به دستياري ترکمانان سلجوقي غلبه کند.
هنر تصویرسازی رباعیات خیام
زمانی که فیتز جرالد در سال 1859 ترجمه خود را از رباعیات عمر خیام منتشر کرد به هیچ عنوان تصوری از رویداد بزرگ مطبوعاتی‏ و انتشاراتی که به عنوان ‏"عمر" در اثر عمل او پدید می‏آمد، نداشت. این کار آغازی بود برای یک رویداد منحصر به فرد در دنیای نشر...
مرگ شناسی خیام
معتمدی، غلامحسین - ' در قرن اوّل معاملت به دین کردند چون برفتند آنهم برفت، در قرن دوّم معاملت به وفا کردند چون برفتند آنهم برفت، در قرن سوّم معاملت به مروّت کردند چون برفتند مروّت نماند. در قرن دیگر معاملت به حیا کردند چون برفتند آن حیا نماند و اکنون مردمان چنان شده اند که معاملت خود به هیئت و هیبت کنند .'
اروتیسیسم خیام
خیام داهیانه افکار فلسفی خود را در شعر با بیانی اروتیک ارایه داده؛ تا عوام و خواص با شنیدن/خواندن یکی دوبار، آنرا فراگیرند. او یا مستقیم با نامبردن اعضا و افعال بدن یا با آرایه های ادبی/ بدیعی (استعاره، تشبیه، تمثیل، ایهام، کنایه) اندیشه های فلسفی خود را در لذت تنانگی تصویر میکند...
نگاهی ديگر به شاعر عشق و شادی
بياييم تا نگاهی ديگر بيندازيم به ترانه‌های لب‌ريز از شور و زندگی خيام. من امروز خيام را از دریچه ای ديگر می‌خوانم و می‌خواهم شما را به اين مهتابی بخوانم تا از آن به ترانه‌های بلورين و مرواريدهای غلتان خيام که چکيده‌های رخشان جان شاعرند، بنگريم.
نگاهى نو به افكار و اندیشه هاى خیام
نهصد سال پیش در اوج تركتازى تركان مسلمان و میدان دارى توأم با تعصب و خشونت بى حد محدثان و فقیهان، در یکى از مراكز عالِم پرور سر زمین ما بذر مكتب وفلسفه اى افشانده شد...
خبرنامه
كتاب شناسيتحلیل شخصیت خیام
پدیدآورنده: محمد تقی جعفری تبریزی
ناشر: تهران، کیهان - 1364
تعداد صفحه: 365
ادامه
خیام پژوهان

ادوارد فیتزجرالد